Fundacja Ivy Poland

Założona w 2013 roku Fundacja Ivy Poland promuje i wspiera edukację Polaków na najlepszych europejskich i amerykańskich uniwersytetach. Fundacja Ivy Poland poprzez swoje działania zamierza przyczyniać się do wprowadzania pozytywnych zmian w naszym kraju.

Fundacja realizuje szereg inicjatyw i programów, m. in.:

Akademię Ivy Poland dla partnerów biznesowych oraz osób indywidualnych – wraz z Ivy Consultants Sp. z o. o.
Programy stypendialne i nieoprocentowane programy pożyczkowe
Ivy Poland Club, zrzeszający prawie 2000 polskich studentów i absolwentów najlepszych uczelni świata
Cele fundacji
Wspieranie najzdolniejszych Polaków w finansowaniu studiów na najlepszych uczelniach świata
Przygotowanie wysoce wykwalifikowanych kadr mogących wspierać polski sektor publiczny i prywatny
Kreowanie nowoczesnego wizerunku Polski na świecie
Zachęcanie młodzieży do studiowania na najlepszych uniwersytetach świata
Rozwinięcie polskiej edukacji akademickiej
Integracja środowisk akademickich i biznesowych
Działania fundacji
Wsparcie finansowe studentów, którzy zostali przyjęci na wybrane programy studiów (m. in. MBA, LLM, MPP, MPA, czy wymiany naukowe) na najlepszych zagranicznych uczelniach i którzy planują powrocić do Polski po ukończeniu studiow
Organizacja wydarzeń w Polsce i na świecie mających na celu integrację środowisk akademickich i biznesowych oraz wydarzeń promujących Fundację, stypendystów, oraz sponsorów i partnerów Fundacji
Utworzenie oddziałów Fundacji w głównych ośrodkach polonijnych i akademickich w USA i Europie
Stworzenie forum aktywności w zakresie edukacji poprzez organizację konferencji edukacyjnych, debat i seminariów
Wydawanie publikacji i raportów
Utworzenie Klubu Mecenasów Fundacji Ivy Poland
Inicjowanie kampanii edukacyjnych

Statut Fundacji Ivy Poland

Prezes zarządu

Krzysztof Daniewski

Prezes Stowarzyszenia Harvard Club of Poland w latach 2006-2015 r. W 2013 roku HCoP otrzymał nagrodę dla najlepszego klubu absolwentów od Harvard Alumni Association.

Pomysłodawca ogólnokrajowego konkursu edukacyjnego Droga na Harvard, który objął swoim patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski. W sześciu edycjach konkursu wzięło udział ponad 3 tysiące polskich uczniów gimnazjów, liceów i szkół wyższych.

Inicjator funduszu absolwentów polskich na Harvard Kennedy School, Harvard Graduate School of Arts and Sciences oraz Harvard Law School.

Członek Rady Dyrektorów oraz Dyrektor Regionalny na Europę Harvard Alumni Association. Jako jeden z pierwszych Polaków ukończył studia MBA na Harvard Business School.

Absolwent St. John’s University w Nowym Jorku, gdzie otrzymał International Student’s Achievement Award. Pracował w bankach inwestycyjnych takich jak: Chase Manhattan, Bankers Trust, Goldman Sachs, Credit Suisse czy UBS w Nowym Jorku, Warszawie, Zurychu i Londynie.

W 1995 roku w Nowym Jorku założył Central European Business Association – jedną z pierwszych organizacji skupiających polskich studentów i profesjonalistów, której spotkania odbywały się w polskim konsulacie.

Dane Fundacji

ADRES

Fundacja Ivy Poland

00-590 Warszawa

ul. Marszałkowska 4 lok. 1

REGON

146805495

NIP

7010390785

KRS

0000471847

Numer konta

PLN

21 2490 0005 0000 4520 3495 5337

USD

04 2490 0005 0000 4600 4784 6089

GBP

48 2490 0005 0000 4600 5046 4685

SWIFT

ALBPPLPW