Doradztwo Edukacyjne

Ivy Poland oferuje doradztwo edukacyjne dla osób indywiudalnych oraz partnerów biznesowych. Konsultacje będą przeprowadzone przez polskich studentów oraz absolwentów najlepszych uniwersytetów świata.

Umów konsultację

Ivy Poland oferuje Podopiecznym Akademii Ivy Poland unikalny, szyty na miarę program mentoringu, aby pomóc im spełniać swoje marzenia.

Doradztwo edukacyjne i mentoring oparte na pomocy tutorów z najlepszych uniwersytetów świata

Indywidualna ścieżka edukacyjna dostosowana do potrzeb Twojego dziecka

Korzystając z naszej ekspertyzy w zakresie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz systemów szkolnictwa w USA i w innych częściach świata, wyposażamy każdego podopiecznego i jego/jej rodzinę w wiedzę i perspektywę niezbędną do dokonania właściwych wyborów dotyczących jego/jej ścieżki edukacyjnej i wczesnych stadiów kariery zawodowej.
Jesteśmy w stanie rozpocząć taki program mentoringu nawet tak wcześnie jak w końcowym okresie szkoły podstawowej i kontynuować go przez gimnazjum i liceum aż do studiów pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia i wczesnego okresu kariery.
Sugerujemy odpowiednie zajęcia szkolne, pozalekcyjne oraz letnie.
Co najważniejsze, korzystamy z naszej szeroko rozbudowanej sieci kontaktów z utalentowanymi Polakami i obywatelami innych krajów, którzy ukończyli różnego rodzaju programy od liceum i college’u, przez studia MBA i inne programy magisterskie, aż po studia doktoranckie w najlepszych szkołach i na najlepszych uczelniach świata, takich jak Harvard, MIT, Yale czy Cambridge, aby stworzyć doradztwo edukacyjne i kariery na najwyższym poziomie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego i każdej podopiecznej.
Proponujemy także coaching każdemu uczniowi i uczennicy umożliwiając im nawiązanie kontaktów z odpowiednimi rówieśnikami i mentorami, którzy z kolei mają do zaoferowania swoje spostrzeżenia i perspektywę.
Wraz z tą osobistą uwagą prowadzącą do akademickiego i społecznego rozwoju, jesteśmy również do Państwa dyspozycji, jeśli tylko możemy pomóc w jakikolwiek inny istotny sposób.
                   

Ivy Poland oferuje także pomoc uczniom i uczennicom w skompletowaniu ich aplikacji licealnych i uniwersyteckich czy też podań lub wniosków o przyjęcie na innego rodzaju programy.

  1. Każdy uczeń i uczennica otrzymuje kompleksową ewaluację i plan, który uwzględnia ich krótko- i długo-terminowe cele oraz dotychczasowe osiągnięcia szkolne i zawodowe, tworząc w ten sposób unikalny profil.
  2. Następnie nasi eksperci doradzają uczniom i uczennicom oraz ich rodzinom w sprawie potencjalych szkół oraz dróg dalszego rozwoju.
  3. Po wspólnym ustaleniu dalszego planu, Ivy Poland oferuje bezpośrednią pomoc w trzech obszarach:
    • Po pierwsze, pomagamy uczniom i uczennicom przygotować się lub poprawić wyniki ustandaryzowanych testów, takich jak SAT, ACT, GMAT czy GRE.
    • Po drugie, pomagamy wypełnić aplikacje, skupiając się na wspieraniu procesu pisania esejów, które są poprawne, odpowiednio przemyślane oraz spełniają kryteria wypowiedzi obowiązujące za granicą—np. esejom do aplikacji na studia w USA należy nadać odpowiednią formę, która nie jest nauczana w polskich szkołach.
    • Dodatkowo organizujemy inną pomoc w postaci przygotowań do rozmów kwalifikacyjnych, rozmowy próbne, a dla zainteresowanych z chęcią organizujemy wycieczki (college tours) mające na celu odwiedzenie szkół i uczelni za granicą.

Ivy Poland pragnie dać uczniom i uczennicom jak największą szansę na dostanie się do jak najlepszej szkoły czy uniwersytetu, aby dana osoba mogła w pełni wykorzystać swój potencjał intelektualny jak i osobisty. Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy w dokonaniu dobrych wyborów dotyczących edukacji i kariery oraz aby pomóc przeprowadzić podopiecznych przez właściwe procesy aplikacyjne.